Velkommen

til Livingforagility.com en hjemmeside som handler om hundene IFA, Jade og KIA og mennesket bak denne siden, Mina. Og det vi liker allerbest å holde på med, nemlig Agility.

Vi er veldig fornøyde med våre sponsorer

FitDog – https://www.fitdog.fi/
Anicura Rehab Sandvika – facebook: Anicura Rehab Sandvika Instagram: @anicurarehabsandvika.
og
Anicura Dyreklinikk Sandvika – Facebook: Dyrenes Storsenter Sandvika Instagram: @anicura_dyreklinikk_sandvika